Cultura

Neste ámbito o que buscamos é recuperar e promocionar o patrimonio lúdico tradicional galego, ofrecendo alternativas de animación a concellos, asociacións, comisións de festas…, mediante a práctica de xogos e deportes tradicionais e populares galegos dirixidos a tódalas idades.

Os servizos que ofrecemos, son os seguintes:

Para o público en xeral que asista a estas xornadas temos previsto a realización doutra serie de xogos entre os que destacamos os seguintes:

Con todo esto queremos proporcionar un espazo amplio no que se mesturará o lecer, o ocio, o lúdico...cun espazo de transmisión cultural, de volta ás raices. Nun intento de facer destas xornadas un espazo de diversión para toda a familia, no que moitos recordarán o espertar da súa infancia e os máis novos terán un novo e descoñecido punto de encontro coas anteriores xeracións.

©Loxstica do Deporte, a Cultura e o Ocio.
Diseado por Paralelo43