Social

Realizamos accións socioeducativas e formativas adecuándonos a necesidades concretas, esta formación a medida supón que, tanto os obxectivos, os contidos, a metodoloxía, a duración e a avaliación da intervención, serán axustados ás demandas do noso cliente e ás persoas ou grupos destinatarios.

De forma xeral, deseñamos, executamos e avaliamos: programas específicos, obradoiros, escolas de nais e pais, cursos monográficos, charlas e coloquios, relacionados coas seguintes temáticas:

Algúns dos programas específicos que levamos a cabo son:

PARA PERSOAS MAIORES:

PARA TÓDALAS IDADES:

PARA A MOCIDADE, NAIS E PAIS:

Non obstante, se non encontra o que está buscando neste listado, consúltenos e proporcionarémoslle información sen ningún compromiso.

©Loxstica do Deporte, a Cultura e o Ocio.
Diseado por Paralelo43